Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік посадові особи


 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 01.03.2011

 

      Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі – Товариство) №07-К від 01.03.2011 р. звільнено з 01.03.2011 р. з посади головного бухгалтера (за власним бажанням) Гуржий Наталію Анатоліївну (паспорт АЕ № 361146, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.,12.08.1996 року). Гуржий Н.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє. На посаді головного бухгалтера Товариства Гуржий Н.А. перебувала з 02.10.2008 р. Замість звільненої особи станом на 01.03.2011 р. на посаду головного бухгалтера Товариства нікого не призначено.

ProEmitent.INFO